Žádost o zrušení registrace DPH

By | 16.6.2014

O žádost o zrušení registrace DPH může požádat každý podnikatel, který splňuje ze zákona vyplývající požadavky. Je jím především obrat celoročního obchodu (respektive obchodu za posledních dvanáct kalendářních měsíců) pod hranicí jednoho milionu korun, což se dokládá pomocí jednorázového formuláře, kde se uvedou základní údaje, obrat za posledních dvanáct, respektive tři kalendářní měsíce a konkrétní důvod, proč o danou věc vůbec žádáte.

A pozor, ten důvod musí být opravdu pádný, protože bude zpětně kontrolován úřady. V případě tří měsíců je stanovena pro přijetí žádosti částka 250 tisíc korun obratu – jinak řečeno každé tři měsíce nesmí obrat přesáhnout tuto konkrétní sumu.

To je vlastně vše, na stát s tak úžasně přebujelou byrokracií je to zcela vynikající záležitost, která nezabere příliš času a snadno ji můžete vyplnit i online prostřednictvím jednoduchých prográmků. Formulář vydává samozřejmě ministerstvo financí.

Kde najít žádost? – http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d26185v34550-zruseni-registrace-k-dph/

Pokud Váš meziroční obrat nepřesáhl milion korun, je možné požádat o zrušení registrace DPH nejdříve po jednom roce od data účinnosti – tedy jinak řečeno po roce, kdy DPH řádně platíte a jste k němu registrováni.

Takzvané dodanění – tedy následné snížení nároku na daňové odpočty, provedete společně s posledním přiznání k DPH. V případě, že zrušení registrace k DPH vážně zvažujete, poraďte se ještě se svým účetním nebo daňovým poradcem.

Odhlášení plátcovství k DPH

Zrušit registraci k DPH můžete po koupi části podniku, nebo pokud jste účastníkem nějakého širšího sdružení a hodláte z něj vystoupit.

Možných variant je v tomto směru opravdu celá řada a záleží tak opravdu jen a jen na Vás, jestli se rozhodnete v placení DPH – a s výhodami a nevýhodami k tomu náležejícími i nadále pokračovat – nebo tuto registraci prostě a jednoduše zrušíte.