Zadluženým živnostníkům svítá na lepší zítřky

By | 14.5.2014

Pokud jste živnostník, který má dluhy a chcete se jich zbavit, tak pozorně čtěte následující řádky, týkají se totiž právě vás. S rokem 2014 přišla možnost, jak se dluhů zbavit. S novým občanským zákoníkem vstoupila od 1. ledna 2014 v platnost i novela insolvenčního zákona, která přináší pro mnoho lidí velmi zajímavou novinku. Tou novinkou je to, že živnostníci se nyní mohou zbavit dluhů, které jim vznikly během jejich podnikání.

Jak tedy na oddlužení živnostníků? Výše zmíněná novela insolvenčního zákona obsahuje možnost oddlužení OSVČ, tedy osob samostatně výdělečně činných. Proces oddlužení je přitom u OSVČ velmi podobný, jako u osob nepodnikajících. I u OSVČ je tedy nově možné vyhlásit tzv. osobní bankrot. A co že to ten osobní bankrot je? Osobní bankrot je vlastně jistá forma oddlužení. Tento pojem u nás vznikl v roce 2008 a funguje vpodstatě na principu, kdy člověk, který vyhlásí osobní bankrot a splní potřebná kritéria, si může snížit dluh až o 70 %. Jaký je v tom háček? Podmínkou je, že člověk s osobním bankrotěm bude splácet zbývající část dluhu po dobu 5 let. Lze tak říci, že se jedná o poměrně významný vstřícný krok pro podnikatele, kteří se dostali do svízelné situace díky dluhům.

Novela insolvenčního zákona tedy umožňuje OSVČ vyřešit své dluhy oddlužením. Jaké jsou ale podmínky pro zájemce o osobní bankrot? Podmínky jsou poměrně přesně definovány. Jednou z nejdůležitějších a nejpodstatnějších podmínek je to, aby s oddlužením souhlasil i samotný věřitel, jehož pohledávka vznikla právě z podnikatelské činnosti dlužníka. To může být v některých případech háček a také nejhruběí síto, přes které se dostanou jen OSVČ, kteří se svým věřitelem vycházejí alespoň trochu dobře. Další podmínkou je to, aby se jednalo o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém soud zrušil konkurs na majetek dlužníka pro nedostatek jeho majetku. Co to znamená? Znamená to, že už zkrátka nemáte žádný majetek, kterým byste mohli splatit svůj dluh. Poslední podmínkou je pak to, aby se jednalo o pohledávku zajištěného věřitele. Opět to trochu víc vysvětlíme. Zajištěný věřitel je ten věřitel, jehož  pohledávka je právně zajištěna majetkem dlužníka, což může být například. zástavní právo.

Z výše napsaného vyplývá, že nejdůležitější podmínkou pro oddlužení OSVČ  je souhlas věřitele. Šanci však mají i ti, kteří nezískají souhlas věřitele. A to v případě, že se jedná o pohledávky, které se nepodařilo uspokojit v rámci předchozího insolvenčního řízení.

Zajímá vás, jak získat informace o osobách a firmách, které jsou v insolvenčním řízení? V tom případě navštivte insolvenční rejstřík.