Tag Archives: terminovaný vklad

Spoření pomocí termínovaných vkladů

Termínované vklady jsou druhy bankovních účtů, jejichž účelem je předem určené zúročení určité částky peněz za jistý časový úsek (dny až roky). Tato částka je po dobu trvání smluvně určené lhůty prakticky uzavřena veškerým transakcím (jak vkladům, tak i výběrům), pokud není ve smlouvě určeno jinak. Existuje takzvaný jednorázový a cyklický účet. Rozdíl v nich […]