Tag Archives: kod

SWIFT kódy bank

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, v českém překladu Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci, známe pod zkratkou SWIFT. Jedná se o instituci, která zajišťuje organizaci mezinárodního platebního stylu, automatizovanou síť, jejímž cílem je zajištění jednoduché, rychlé a zároveň maximálně bezpečné komunikace mezi bankami. Všechny členské banky SWIFT mají svůj unikátní kód (BIC).