Slevy na dani pro rok 2014

By | 20.5.2014

Slevy na dani pro rok 2014 se odečítají od celkově vypočítané daně a je možné je uplatnit při ročním vyúčtování daně z příjmů nebo měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele. Server Jaknafinance.eu Vám přináší seznam slev daní pro podnikatele v roce 2014.

1. Sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí letos 24 840 korun a mohou ji nárokovat všichni poplatníci, například podnikatelé, zaměstnanci i matky na mateřské, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy.

2. Sleva na manžela/ku

Jedná se o slevu na manžela/ku, který/á žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva na dani pro rok 2014 činí v tomto případě také 24 840 korun. Sleva se zvyšuje na dvojnásobek, je-li manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P. Pokud došlo k uzavření sňatku během roku, lze uplatňovat 1/12 z uvedené částky za každý měsíc. Sleva může být uplatněna pouze v případě, že příjmy žadatele nepřesáhly za rok hranici 68 tisíc korun (za příjem se považuje hrubá mzda).

3. Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Jedná se o slevu na invaliditu prvního a druhého stupně a její výše je 2 520 korun a nebo pak o slevu na invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 korun ročně. Sleva na dani pro rok 2014 se v tomto případě nárokuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ.

4. Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Slevu na dani si mohou nárokovat držitelé průkazu ZTP/P a její výše je 1/12 z částky 16 140 korun za měsíc.

5. Sleva na studenta

Slevu na studium ve výši 4 020 korun může využívat poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 26 let věku. K nároku je třeba doložit potvrzení o studiu. Jestliže je žadatel studentem pouze po část roku, může být sleva na dani pro rok 2014 nárokována 1/12 z částky za každý měsíc.

6. Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě ve společně hospodařící domácnosti činí 13 404 korun ročně. Od měsíce, kdy se dítě narodilo, může být sleva na dani pro rok 2014 nárokována vždy 1/12 z uvedené částky za každý měsíc.