Půjčka Home Credit – Podmínky vrácení poloviny zaplacených úroků

By | 23.7.2013

U společnosti HomeCredit probíhá nová akce – společnosti nabízí vrácení poloviny již zaplacených úroků. Podmínky jsou v případě obyčejné půjčky i online půjčky stejné. První podmínkou je, že o úvěr musíte zažádat v období od 9. 5. 2013 do 6. 7. 2013. Druhou podmínkou je, že musíte vždy včas a řádně splácet.

Společnost vždy po každém roce v případě žádosti o vrácení poloviny zaplacených úroků vyhodnotí Vaši žádost, a pokud splňujete všechny výše uvedené podmínky, částka hodná poloviny všech zaplacených úroků za předchozí rok Vám bude nejpozději do čtyř měsíců po vyhodnocení připsána na účet. Připsanou částku musíte vyčerpat do jednoho roku od připsání.

Když podmínky nesplňujete nebo pokud jste neuvedli pravdivé údaje, ztrácíte tím nárok na vrácení poloviny zaplacených úroků.