Návrh na vyškrtnutí movitých věcí a jeho náležitosti

By | 9.4.2014

Jednoho dne na Váš zvonek zazvoní vykonavatele soudního exekutora a přistoupí k soupisu movitých věcí. Jenže věci, které sepíše, nejsou ve vlastnictví dlužníka, ale jsou Vaše. Jak se účinně bránit a jaké procesní kroky provést, aby se Vám televize či notebook vrátily zpátky? To se dozvíte v následujících řádcích.

Snad úplně na začátku je důležité upozornit, že vykonavatel soudního exekutora může do soupisu movitých věcí pojmout většinu movitých věcí, které se mu na místě úkonu podaří nalézt (samozřejmě kromě nezabavitelných věcí, o kterých ale pojedná v samostatném článku). Už při samotném soupisu můžete vykonavateli překládat doklady o nabytí vlastnictví, a to samozřejmě takové, ze kterých bude naprosto zřejmé, že je věc skutečně Vaše. Na mysli mám faktury a účetní doklady s Vaším jménem či jiné listiny (usnesení o dědictví, ověřená nájemní smlouva s označením movitých věcí). Pokud však při úkonu bude mít vykonavatel za to, že tyto doklady nejsou dostatečné pro prokázání vlastnického práva, může Vás odkázat na podání tzv. návrhu na vyškrtnutí movitých věcí dle ust.