Insolvence aneb jak se vyhnout exekuci

By | 20.5.2014

Hromadí se na Vás exekuční řízení a nevíte, jak to z toho ven? Blokujeme exekutor účet, mzdu, nemovitosti, ale sebral Vám i všechny věci z bytu? Možná jste slyšeli o tzv. osobním bankrotu. Ano, máme na mysli proces insolvence v podobě oddlužení či konkurzu, díky nimž se konečně zbavíte všech dluhů a začnete život opět s čistým štítem. Jaké jsou podmínky insolvence, kde si o ní můžete požádat. a jaké to může mít v konečném důsledku pro Vás výhody? To se dozvíte v následujícím článku.

 

Insolvenční řízení je definováno jako soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Úpadek lze prohlásit, jestliže máte vůči Vaší osobě více věřitelů (například několik bank, fyzických osob), peněžité závazky jsou více jak 30 dnů po splatnosti (zkrátka částky nehradíte více jak měsíc od data splatnosti) a tyto závazky nejste již schopni hradit. Platební neschopnost je poté stanovena jako doba, po kterou jste zastavili platby podstatné části svých peněžitých závazků, a rovněž skutečnost, ji neplníte po dobu delší než tři měsíce.

Insolvenční návrh je možné podat písemně poštou nebo datovou zprávou na adresu příslušného krajského soudu v obvodu dlužníka Ten podaný návrh ihned zveřejní na internetu v rejstříku a následně rozhodne o úpadku, případně odmítnutí nebo zamítnutí návrhu.

Nejdůležitější moment pro dlužníka je podání samotného insolvenční zákona, jelikož s ním je spojen účinek vůči exekučnímu řízení dle ust.