ČSOB – Malý úvěr pro podnikatele

By | 17.7.2013

Malý úvěr pro podnikatele poskytuje Československá obchodní banka na svých pobočkách, kde si lze sjednat schůzku. Úvěr je vhodný pro podnikatele a právnické osoby, jejichž obchodní obrat je do 30 milionů (mohou ho však získat i firmy s vyšším obratem).

Minimální výše úvěru je 50 000 Kč, maximální 8 000 000 Kč. Čerpání úvěru je přizpůsobeno přání klienta, ale standardně jde až o 6 měsíců, u nemovitosti až 18 měsíců. Ručení není vyžadováno.

Podmínkou je zřídit si účet u ČSOB. Minimální doba splatnosti není stanovena, maximální doba splatnosti je 180 měsíců. Banka požaduje následující doklady: Vyplněná žádost o úvěr, doklad opravňující fyzické osoby nebo výpis z Obchodního rejstříku, daňová přiznání za předchozí dvě účetní období, doklad o zaplacení daně z příjmů, doklady týkající se zajištění, čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení  a dva doklady totožnosti osob jednajících jménem firmy.